Sociální podnik VEXPA s.r.o.


JAK NAPLŇUJEME PRINCIPY SOCIÁLNÍHO PODNIKU

1. Společensky prospěšný cíl

   • Činnost našeho sociálního podniku směřuje k ekonomické prosperitě, zkvalitnění životního prostředí a společenského kapitálu.
   • Našim cílem je vytváření pracovních příležitostí pro sociálně znevýhodněné osoby a zlepšení kvality jejich života.
   • Zaměstnáváme a sociálně začleňujeme osoby se zdravotním postižením

 2. Sociální prospěch

Jako sociální podnik zaměstnáváme minimálně 30% osob znevýhodněných na trhu práce.
V roce 2019 činil podíl osob zdravotně znevýhodněných na celkovém počtu více než 80 %; celkový počet zaměstnanců byl 47, z toho:

   • 33 zaměstnanců OZP 1,2
   • 3 zaměstnanci TZP,
   • 2 zaměstnanci OZZ a
   • 9 zaměstnanců bez zdravotního postižení.

Podpora zaměstnanců

Usilujeme o integraci a rozvoj uvedených cílových skupin, kterým poskytujeme specifickou podporu přizpůsobenou druhu jejich znevýhodnění na trhu práce a individuálně rozvíjíme jejich pracovní kompetence formou vzdělávání.

Podporujeme vzdělávání účelové, pragmatické a vzdělávání zaměřené na efektivitu a využitelnost. Díky nabídce prezenčních školení pomáháme svým zaměstnancům naplnit jejich potenciál prostřednictvím rozvoje nových dovedností. Školení zajišťujeme ve spolupráci s neziskovou organizací Svaz tělesně postižených v České republice z.s..

Našim zaměstnancům poskytujeme sociální poradenství, flexibilní změny pracovního režimu, pracoviště upravené dle konkrétních zdravotních postižení.

Zaměstnanci mohou přímo v sídle společnosti pravidelně využívat masážní služby.

Zaměstnanci jsou zapojováni do směřování podniku, pravidelně a systematicky jsou informováni o chodu podniku, výsledcích hospodaření a naplňování společensky prospěšných cílů. Na pravidelných podnikových poradách mají možnost podávat podněty a návrhy v rámci celkové firemní strategie.

3. Ekonomický prospěch

 • Zisk je přednostně, více než z 51% používán pro rozvoj sociálního podniku a pro naplnění společensky prospěšných cílů.

  V roce 2019 jsme dosáhli zisku 2.673.883 Kč, který jsme v letošním roce použili přednostně k financování investic spojených s rozšířením zakázkové výroby, kdy jsme zahájili výrobu pracovních oděvů značky Marko Style.

  Dále byl zisk použit na financování vybavení nové prodejny pracovních oděvů, obnovení vybavení tiskárny a investice spojené s rozšířením poskytovaných služeb.

 • Více než 30% našeho obratu je tvořeno tržbami z prodeje výrobků a služeb. V roce 2019 jsme dosáhly tržeb z prodeje výrobků a služeb 12.160 tis. Kč, a tyto činily 33,45 % z celkového obratu.
 • Naše manažerské řízení je nezávislé na externím zřizovateli, jsme nezávisle fungující společnost, která není závislá na veřejné správě ani jiném ekonomickém subjektu.

4. Místní prospěch

 • Vyrábíme také pro místní spotřebu a podporujeme rozvoj místní ekonomiky.
 • Zaměstnáváme přednostně místní obyvatele.
 • Spolupracujeme s místními aktéry trhu, městy, úřady, neziskovými organizacemi, sponzorujeme např. neziskovou organizaci Biliculum z.ú.
 • Mezi naše velké místní odběratele patří např. společnost FOSFA a.s., Alca plast s.r.o., MAUTING s.r.o., Gebauer & Griller Kabeltechnik s.r.o., kterým dodáváme pracovní oděvy a pracovní pomůcky.
 • Při nákupech materiálů a služeb upřednostňujeme také lokální společnosti, např. SMERO s.r.o., FOSFA a.s.

5. Environmentální prospěch

 • Jedním z hlavních cílů činností našeho podniku je společenský prospěch, usilujeme o šetrný přístup k životními prostředí.
 • Klademe důraz na šetrné a hospodárné využívání potřebných zdrojů.
 • Environmentálně šetrná opatření při výrobě:
  • ekologicky šetrné výrobky: recyklované tonery, papíry pro tisk; ekologicky nezávadné čisticí prostředky, úsporné žárovky;
  • třídění odpadu – sklo, plast, papír, ostatní směsný odpad, a další;
  • upřednostňujeme elektronické zpracování dat a elektronickou komunikaci, kdy snižujeme spotřebu papíru;
  • používání moderních energeticky úspornějších strojů, zařízení a spotřebičů;
  • dbáme na úsporu energií a zdrojů, šetříme vodou i teplem.