Náhradní plnění

Neváhejte si včas zarezervovat kapacity na rok 2020!

Jak zajisté víte, dle zákona 435/2004 Sb., dále prováděcí vyhlášky č. 518/2004 Sb. a dle aktuálního dění změn promítnutých ve sbírce zákonů č. 367/2011 Sb. je každá společnost a instituce s více než 25-ti zaměstnanci povinna zaměstnávat 4% zaměstnanců se změněnou pracovní schopností.

Pokud tuto podmínku nesplňuje, musí odvádět příslušné finanční prostředky do státní pokladny.

Zároveň však je možné výši odváděných prostředků trvale snižovat prostřednictvím nákupu zboží a služeb od společností poskytujících dle § 81, 82 tzv. „náhradní plnění“. Tuto službu mohou poskytovat společnosti zaměstnávající více než 50% osob se změněnou pracovní schopností.

Máte-li zájem o náhradní plnění, neváhejte nás kontaktovat.